29 април 2013

................................................................................................

Илюстриран наръчник на извършваните в процеса на палаткуване дейности

1. Непрекъснато поддържане на лагерния огън не само с цел печене на месо и зеленчуци
снимка: BlackDog

2. Изпълнение на народна музика
снимка: Black Dog

3. Практикуване на спорт по избор (не се включва гребане с лъжица и вдигане на чаша - дейности, които се подразбират и се предполага да бъдат почти непрестанно прилагани)
снимка: Лилия Лунджова

4. Завързване на нови приятелства с индивиди, които по усещане напомнят на вас самите
снимка: Петя Димитрова

5. Сплитане на цветя в косите
снимка: Лилия Лунджова


6. Дейности, свързани с изкуството
снимка: BlackDog

7. Културна дейност, изразяваща се най-често в четене
снимка: Лилия Лунджова

8. Сън (връзката между предходната дейност и тази, смятам, не е нужно да бъде отбелязвана!)
снимка: BlackDog
Добре дошли на откриването на палатков сезон 2013!

1 коментар: